Кибер аюулгүй байдлын цогц шийдлийг

ТАНД САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА

ДАТА ХАМГААЛАЛТ

ДАТА ХАМГААЛАЛТ

АУТСОРСИНГ

АУТСОРСИНГ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

КОМПАНИЙН КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

БОДИТ СТРАТЕГИ

Бизнес эрхлэгч таныг санхүүгийн алдагдал оруулах, нэр хүндэд тань хохирол учруулах болон хэрэглэгчийн мэдээллийг тань хулгайлах кибер халдлагаас доорх алхмуудыг аван сэргийлээрэй:

  • 1

    Байгууллагын кибер аюулгүй байдлын соёлыг бий болгох.

  • 2

    Кибер аюулгүй байдлын үйлчилгээг аутсорс хийх.

  • 3

    Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх.

Салбартаа тэргүүлэх 40+ вэндорын шийдлийг

ТАНД САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА

СУРГАЛТ

Сургалт

Байгууллагад зориулсан мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалт

АУДИТ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит үйлчилгээ

Бид үр дүнгээ хүргэдэг

100 +

Харилцагч байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалан ажиллаж байна.

5 САЯ +

Кибер халдлагыг таслан зогсоож, харилцагч байгууллагууд болон үйлчлүүлэгчдийнхээ мэдээллийн аюулгүй байдлыг бүрэн хамгаалсан.

7000 +

Хувь хүний кибер аюулгүй байдлыг хангаж, халдлагаас хамгаалж байна.